Загальна інформація щодо провадження волонтерської діяльності в Україні

Головна / Новини / Загальна інформація щодо провадження волонтерської діяльності в Україні

Відносини, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності в Україні регулює ЗаконУкраїни „Проволонтерськудіяльність” від 19.04.2011     № 3236-VI (із змінами) (далі – Закон 3236).

Волонтерськадіяльність – добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги;  є формою благодійної діяльності.

Волонтерська допомога – роботи та послуги, що безоплатно виконуються     і надаються волонтерами.

Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами,  що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю.

Права та обов’язки організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів встановлені статтею 5 Закону 3236.

Насамперед визначено, що залучати волонтерів до своєї діяльності можуть організації та установи, які є неприбутковими.

Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів:

 мають право, зокрема, самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності; провадити діяльність із укладенням договору про провадження волонтерської діяльності з волонтером або без такого договору у порядку, визначеному цим Законом;  отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;  запрошувати іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України;  направляти громадян України за кордон для провадження волонтерської діяльності;

зобов’язані здійснювати підготовку волонтерів;  надавати волонтерам достовірну, точну та повну інформацію щодо змісту та особливостей провадження волонтерської діяльності; забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів; тощо.

 Відповідно до норм статті 8 Закону 3236 отримувачами волонтерської допомоги є фізичні та юридичні особи, що є неприбутковими організаціями, які отримують таку допомогу.

Отримувачі волонтерської допомоги мають право, зокрема, на звернення за волонтерською допомогою; вибір волонтерів та організацій і установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів, форми надання волонтерської допомоги;  отримання інформації про свої права, обов’язки та умови надання волонтерської допомоги.

 Питання діяльності волонтерів, їхні права та обов’язки визначені нормами статті 7 Закону 3236.

Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,  які є дієздатними.

Також  визначено, що  волонтери надають волонтерську допомогу на базі організації  чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів, або  індивідуально.

Іноземці та особи без громадянства здійснюють волонтерську діяльність через організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності.

 Відповідно до норм Закону 3236  Мінсоцполітики оприлюднює наявну інформацію щодо організацій та установ, що залучають до своєї діяльності іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України на офіційному веб-сайті (http://www.msp.gov.ua, розділи „Громадянам” або „Організаціям”, підрозділи „Волонтерство”).

Джерело: Міністерство соцiальної політики України