ЮНІСЕФ та ЄС розпочинають інноваційну програму UPSHIFT для соціально вразливої молоді у Харкові

Головна / Новини / Інновації / ЮНІСЕФ та ЄС розпочинають інноваційну програму UPSHIFT для соціально вразливої молоді у Харкові

9 серпня Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки Європейського Союзу представив у Харкові проект UPSHIFT Україна, що спрямований на розвиток професійних навичок підлітків та молоді. Проект має покращити перспективи працевлаштування соціально вразливої молоді, яка постраждала від конфлікту на сході України, та допомогти проектам соціального підприємництва вирішити соціальні та екологічні проблеми у їхніх громадах.

В Україні реалізація програми UPSHIFT розпочнеться із Харкова, де проект триватиме рік із можливим продовженням та поширенням на інші регіони. Проект UPSHIFT Україна реалізовує Фонд «Професійний розвиток Харкова» в межах програми ЮНІСЕФ «Посилення життєстійкості та підвищення громадської активності підлітків і молоді у східній Україні» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

«Конфлікт, що триває на сході України, відчутно впливає на життя та можливості молоді. Наша співпраця з ЮНІСЕФ має на меті пом’якшити наслідки конфлікту та відкрити молоді якомога більше шляхів для реалізації їхнього бачення нового майбутнього східної України. Ми раді підтримати UPSHIFT в Україні та віримо, що Харків може стати одним із осередків молодіжних інноваційних проектів в Україні», − зазначив Томас Фреллесен, заступник голови Представництва ЄС в Україні.

Коментуючи запуск проекту UPSHIFT у Харкові, Джованна Барберіс, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні, відзначила: «Нині українська молодь стикається з багатьма проблемами. Критично важливо дати підліткам та молоді можливості, які допоможуть їм стати агентами соціально важливих змін. UPSHIFT довів свою ефективність у різних країнах. Ми щиро віримо, що в Україні він дасть старт проектам, які сповна розкриють потенціал молодих людей».

Програма UPSHIFT поєднує тренінги із соціальних інновацій, наставництво та фінансову підтримку. Це дає молоді навички та ресурси, щоб визначити проблеми своїх громад та запропонувати інноваційні рішення цих проблем. Програма розвиває життєстійкість молодих людей, а їх громади отримують переваги від рішень, які пропонує молодь.

Проект передбачає кілька етапів. Цього тижня Харків відвідали міжнародні експерти UPSHIFT, щоб поділитися досвідом із місцевими тренерами про те, як вчити молодь основам соціального підприємництва. Тепер місцеві тренери стануть наставниками для молодіжних команд, чиї проекти будуть відібрані незалежним журі. Кожна команда отримає грант на суму до 60 000 грн. Перед втіленням у життя проекти пройдуть тримісячний «бізнес-інкубатор», де визнані фахівці допоможуть учасникам вдосконалити напрацювання та випробувати життєздатність своїх ідей.

Детальну інформацію про вимоги та процес подачі дивіться за посиланням: http://bit.ly/UPShiftUA_Apply. Прийом заявок на участь у першому раунді програмі UPSHIFT Україна розпочинається 9 серпня і триватиме до 2 вересня 2018 року.

Довідкова інформація:

Соціальне підприємництво поєднує комерційну діяльність із вирішенням важливих соціальних проблем. Хоча соціальні підприємці отримують прибуток, головний фокус їхньої діяльності спрямовано на здійснення соціальних чи екологічних змін.

ЮНІСЕФ у своїй діяльності відстоює права і добробут кожної дитини. Спільно з партнерами ЮНІСЕФ працює у 190 країнах і територіях задля переведення цього зобов’язання у площину практичних дій, докладаючи особливих зусиль для охоплення найуразливіших і соціально виключених дітей, заради всіх дітей, де б вони не знаходилися.

ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова» – це українська неурядова громадська організація, діяльність якої з 2013 року спрямована на підвищення рівня спроможності та матеріального добробуту громадян України шляхом сприяння працевлаштуванню та самозайнятості.

За додатковою інформацією звертайтеся до Ірини Петрушенко (Фонд «Професійний розвиток Харкова»), irinapelipko@gmail.сom або за телефоном +38 097 93 88 772

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.

PRESS RELEASE

UNICEF and EU launch UPSHIFT innovative programme for disadvantaged youth in Kharkiv

The United Nations Children’s Fund (UNICEF) with the European Union’s support presented the UPSHIFT Ukraine programme to develop professional skills of adolescents and youth in Kharkiv on August 9. The programme will help to improve employment opportunities of vulnerable young people affected by the conflict in eastern Ukraine and assist social businesses in solving social and environmental issues in their communities.

The one-year project in Ukraine will be launched first in Kharkiv. Then, UPSHIFT Ukraine will expand to other regions of the country. It is being implemented by the “Professional Development of Kharkiv” NGO in the framework of UNICEF’s “Strengthening the resilience and civic engagement of adolescent and youth in conflict-affected eastern Ukraine” programme funded by the EU.

“The ongoing conflict in eastern Ukraine affects the lives and opportunities of young people. The aim of our joint programme with UNICEF is to mitigate the severe impact this conflict has on young people, increase their capacities to cope with conflict and encourage visionary ways to build new future in the eastern Ukraine. We are proud to support USHIFT in Ukraine and we believe that Kharkiv could become one of the centres of youth innovative projects in Ukraine,” Thomas Frellesen, Charge d’Affaires a.i. of the EU Delegation to Ukraine, noted.

Commenting on the UPSHIFT launch in Kharkiv, Giovanna Barberis, UNICEF Representative in Ukraine, said: “Ukrainian youth are facing many challenges these days. It is essential to provide opportunities for young people that will help them to become agents for social change. UPSHIFT has proven its efficiency in other countries. We strongly believe that the Ukrainian chapter of UPSHIFT will facilitate projects that will fully reveal young people’s power and potential.”

The programmecombines social innovation workshops with mentorship, materials and seed funding, in order to equip young people with the skills and resources they need to identify problems and challenges in their communities and find solutions to these problems. The young people build skills and resilience; while their communities benefit from the solutions they create.

The programme will be implemented in several stages. International experts have visited Kharkiv this week to share their expertise with local trainers on how to teach adolescents and youth about the basics of social entrepreneurship. Local trainers will mentor the winning teams of young people picked out by an independent selection committee. Each team will also receive up to UAH 60,000 for implementation of their projects. Before being implemented, the innovative projects go through three months of an “incubation” period, during which mentors and professionals help the participants to improve their project designs and test their ideas.

More information on eligibility and the application process for Kharkiv youth can be found via the link http://bit.ly/UPShiftUA_Apply. Applications for the first cohort can be submitted from August 9 until September 2, 2018.

Background information:

Social entrepreneurship is a combination of commerce with social issues. Social entrepreneurs earn a profit, but the focus is placed on a social or environmental change made while earning that profit.

UNICEF promotes rights and wellbeing of every child in everything it does. Together with its partners, UNICEF works in 190 countries and territories to translate this commitment into practical action, focusing special efforts on reaching the most vulnerable children, to the benefit of all children, everywhere.

“Professional Development of Kharkiv” is a Ukrainian non-governmental organization that has been operating since 2013, which helps to improve skills and subsequently the well-being of Ukrainian citizens by assisting them with employment and self-employment.

For additional information, please contact Irina Petrushenko (“Professional Development of Kharkiv” NGO) by phone + 38 097 93 88 772 or e-mail: irinapelipko@gmail.com