ВПОРЯДКОВАНО ПОРЯДОК ПЕРЕВІРОК У БУДІВНИЦТВІ

Головна / Новини / Актуальні новини / ВПОРЯДКОВАНО ПОРЯДОК ПЕРЕВІРОК У БУДІВНИЦТВІ

31 жовтня Уряд затвердив нові критерії визначення ступеня ризиків для проведення перевірок державними органами контролю. Цей ризикоорієнтований підхід передбачає здійснення перевірок реальних ризиків діяльності бізнесу, визначених чіткими правилами і критеріями, зі встановленням видів бізнесу, які є більш ризиковими і які є менш ризиковими.

Сьогодні вже функціонує в пілотному режимі Інспекційний портал, де розміщується інформація про проведені перевірки і виявлені під час них порушення, а також заплановані перевірки.

Ризикоорієнтований підхід до здійснення перевірок дозволяє:

 встановити чіткі вимоги для визначення ступеня ризику від провадження такої діяльності,

 більш деталізовано та системно підійти до оцінки діяльності суб’єктів господарювання,

 забезпечити оптимальний перерозподіл уваги органів державного нагляду (контролю) з менш ризикових суб’єктів господарювання на більш ризикові,

 сприяти удосконаленню та спрощенню системи державного нагляду, підвищенню об’єктивності, прозорості та неупередженості здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Такий підхід також передбачає розширення переліку або ж навпаки скасування критеріїв визначення ризику для окремих сфер діяльності.

Запроваджується дві методики з критеріями перевірок:

 для об’єктів будівництва;

 для будівельного бізнесу, який будує об’єкти із значним та середнім класом наслідків (СС2, СС3).

Щодо перевірок об’єктів будівництва, які здійснюються органами ДАБІ, то відтепер їхня періодичність визначатиметься за трьома критеріями:

 клас наслідків будівель і споруд,

 дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності,

 структура об’єкта будівництва.

При відсутності порушень за цими новими критеріями, термін перевірок для об’єктів з відповідним класом наслідків буде збільшено в півтора рази.

На сьогодні діють такі рамки для перевірок:

з високим ступенем ризику (СС3) – не частіше одного разу на два роки;

з середнім ступенем (СС2) – не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем (СС1) – не частіше одного разу на п’ять років.

Також запроваджено Методику визначення періодичності перевірок контролюючими органами суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють будівництво об’єктів СС2, СС3. Тут періодичність перевірок визначатиметься за такими критеріями:

клас наслідків будівель і споруд,

строк провадження діяльності з будівництва об’єктів,

наявність порушень ліцензійних умов.

За відсутності порушень – частота таких перевірок буде зменшена, що в свою чергу стимулюватиме бізнес дотримуватись законодавства та споруджувати об’єкти належної якості.

Джерела: Мінрегіон, КМУ