Створення мережі центрів надання адміністративних послуг у форматі „Прозорий офіс ”

Головна / Новини / Інновації / Створення мережі центрів надання адміністративних послуг у форматі „Прозорий офіс ”

З 2016 року розпочато реалізацію пілотних проектів із створення сучасних центрів надання послуг соціального характеру у форматі ‚‚Прозорий офіс”. Мета запровадження таких центрів — спрощення доступу громадян до надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, а також різних видів державної соціальної допомоги. Впровадження проектів здійснюється виконавчими органами місцевого самоврядування за підтримки коштів Державного бюджету України та проекту Світового банку. На сьогодні працюють два таких центри у місті Харків і по одному в містах Одеса та Київ.

Розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 11.10 2017 № 736-р розширено перелік міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад (далі — ОТГ), що мають намір створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру. Затверджено Порядок та умови надання зазначеної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам міст (постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 779).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 782-р доповнено перелік адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг, послугами y сфері соціального захисту населення.

Щодо створення інтегрованої моделі управління у сфері соціального захисту населення

Мінсоцполітики разом із Світовим банком та ЮНІСЕФ запроваджено пілотування 39 сільських та селищних ОТГ для впровадження нової інтегрованої моделі надання соціальних послуг громадянам на базовому рівні- рівні територіальної громади.

Центри надання інтегрованих соціальних послуг функціонують за принципом адресності та комплексності надання послуг. В одному місці зосереджено представників різних структур соціального спрямування та надавачів послуг кейс-менеджерів, які надають послуги, зокрема, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, Пенсійного фонду та державної служби зайнятості.

На час перехідного періоду функції призначення, нарахування, виплати та супровід програмного забезпечення державних програм, житлових субсидій, пільг, компенсацій залишаються за структурними підрозділами з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій (виконкому районних рад). Організація на рівні ОТГ фронт-офісу для прийому заяв та документів для призначення соціальних виплат, пільг, субсидій‚ компенсацій не змінює механізм їх фінансування з Державного бюджету України.

Щодо удосконалення контролю за додержанням законодавства про працю ma зайнятість

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 „Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” органам місцевого самоврядування передано повноваження із здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та визначено порядок здійснення державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю.

На початок квітня 2018 року в 111 містах обласного значення, з них в 16 обласних центрах, та в 290 ОТГ створено нові виконавчі органи та введено посади інспекторів праці. Видано 334 посвідчення інспекторам праці органів місцевого самоврядування (в міських радах міст обласного значення, виконавчих комітетах ОТГ).

Щодо забезпечення захисту прав дітей в громадах

Відповідно до Закону України від 19.01.2017 № 1824-VIII „Про внесення зміни до статті 4 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” щодо удосконалення правового статусу служб у справах дітей” забезпечено право кожної ОТГ, у тому числі сільської, селищної ради, утворювати службу у справах дітей, щоб набувати усіх прав органу опіки та піклування і приймати самостійно усі рішення щодо соціального захисту дітей на своїй території.

Станом на 01.02.2018 в 51 ОТГ діють служби у справах дітей і ще в 316 ОТГ введено посадові особи з захисту прав дітей до виконавчих органів ОТГ.

 Відповідно до Закону України від 13.07.2017 № 2137-VIII „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України 2017 рік” за бюджетною програмою КПКВК 2511180, вперше для забезпечення можливості влаштування дітей в сімейні форми виховання, передбачено видатки в загальному обсязі 277 726, 7 тис. гривень, як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.

З метою визначення механізму використання зазначеної субвенції, постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 затверджено Порядок та умови її надання.

Щодо удосконалення механізму надання житлових субсидій

Для підвищення адресності надання житлових субсидій та ефективності використання коштів удосконалено програму житлових субсидій прийняте постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 319 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, від 08.08.2016 № 540 ‚,Деякі питання надання пільг i житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу”, від 23.08.2016 № 534 „Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення та послуг з газо-‚ електропостачання для індивідуального опалення”, якими запроваджено: автоматичне призначення житлової субсидії на наступний термін, без звернення громадян; механізм економного споживання населенням енергоресурсів; зміни до визначення доходів громадян, які враховуються при призначенні субсидії у сукупному доході, зокрема не враховуються страхові виплати потерпілому на виробництві.

Постановами Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 300 та від 18.08.2017 №609 запроваджено: проведення монетизації залишків житлових субсидій, зменшено період, за який враховуються доходи домогосподарств для призначення їм житлових субсидій‚ з чотирьох до двох останніх кварталів; надано можливість призначення субсидії недієздатній особі за заявою опікуна; врегульовано питання виплати призначеної субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу у разі смерті особи, якій було призначено субсидію.

З метою монетизації субсидій та пільг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 951 3 1 січня 2018 року запроваджено розрахунки за надані пільги та житлові субсидії між бюджетом та підприємствами—надавачами житлово-комунальних послуг у грошовій формі, тобто ліквідовано механізм клірингових взаєморозрахунків. При цьому залишився незмінним механізм призначення та отримання житлової субсидії для одержувача.

Законом України ‚‚Про житлово-комунальні послуги” передбачено 3 1 січня 2019 року пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг виплачувати споживачу в грошовій формі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Для здійснення монетизованих виплат пільг, планується використовувати дані Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги.

Щодо запровадження системи пільг за принципом „гроші ходять за людиною”

Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” створено умови для надання пільг у грошовій формі. Постановами Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 197 ‚,Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах” та від 14.03.2018 № 196 „Про встановлення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування” запроваджено механізм надання пільг з оплати проїзду у грошовій формі за принципом „гроші ходять за людиною”, а також встановлено державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування.

З 2017 року Урядом змінено порядок використання бюджетних коштів та передано закупівлю санаторно-курортних путівок для учасників антитерористичної операції (далі — АТО) на місцевий рівень (постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 110). Запроваджено новий механізм забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854).

Це дало можливість зазначеним категоріям самостійно обрати санаторій для оздоровлення, зокрема у 2017 році санаторно-курортне лікування пройшли 7,9 тис. осіб з числа учасників АТО, що більше ніж за два попередні роки.

Урядом затверджено новий механізм цільової грошової компенсації для придбання житла для інвалідів з числа учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО, що передбачає право самостійно обирати найбільш прийнятне житло та купувати його за рахунок коштів грошової компенсації (постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719).

Щодо забезпечення осіб з інвалідністю транспортним обслуговуванням

З метою забезпечення права осіб з інвалідністю на належні послуги з транспортного обслуговування за місцем проживання Урядом запроваджено програму придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для таких категорій осіб за заявками органів міських рад (крім міст, що є обласними центрами, та міст обласного значення), сільських, селищних рад ОТГ.

У березні 2018 року Урядом затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 189), визначено механізм закупівлі Фондом соціального захисту інвалідів таких автомобілів для забезпечення перевезення осіб з інвалідністю виконавчими органами міських рад (крім міст, що є обласними центрами, та міст обласного значення), сільських, селищних рад ОТГ.

Інформацію надано Міністерством соціальної політики України