УКФ ПРИЙМАЄ ЗАЯВКИ НА НОВУ ПРОГРАМУ “СТИПЕНДІЇ”
Головна/ Гранти та конкурси/ УКФ ПРИЙМАЄ ЗАЯВКИ НА НОВУ ПРОГРАМУ “СТИПЕНДІЇ”
УКФ ПРИЙМАЄ ЗАЯВКИ НА НОВУ ПРОГРАМУ “СТИПЕНДІЇ”
15.04.20
Не зазначено
Український культурний фонд

«Стипендії» — програма, покликана підтримати митців та культурних операторів України, студентів культурно-мистецьких та креативних спеціальностей в розрізі: фінансування поїздок з метою навчання, стажування, участі у резиденціях, виставкових проектах, конференціях, форумах, проведення досліджень за кордоном та в межах України. Програма покликана стимулювати мережування, включаючи обмін досвідом, знаннями та навичками, які можна забезпечити за допомоги грошової підтримки стипендіатів.

Цілі програми «Стипендії»:

забезпечити фінансову підтримку мобільності в межах України, завдяки якій представники культурно-мистецької сфери та креативних індустрій зможуть обмінятись досвідом та покращити свої компетенції;

забезпечити фінансову підтримку зовнішньої мобільності, яка сприятиме розвитку сучасних навичок, умінь, знань та кваліфікацій у представників культурно-мистецької сфери та креативних індустрій України та забезпечити їм доступ до матеріалів, які доступні в архівах, бібліотеках, музеях та лабораторіях за кордоном.

Бюджет програми на 2020 рік – 800 тис. грн.

Мінімальна сума стипендії: 20 тис. грн.

Максимальна сума стипендії (не може бути збільшена): 100 тис. грн.

У рамках конкурсної програми «Стипендії» підтримуються 8 секторів культури та мистецтв:

аудіовізуальне мистецтво;

візуальне мистецтво;

аудіальне мистецтво;

дизайн та мода;

перформативне та сценічне мистецтво;

культурна спадщина;

література та видавнича справа;

культурні та креативні індустрії.

У рамках конкурсної програми «Стипендії» на 2020 рік передбачені такі продукти:

індивідуальна участь митців та інших представників культурної сфери України в таких заходах на теренах України чи закордоном:

в “літніх школах” або навчанні на певному освітньому курсі для фахівців

та дебютантів у культурній сфері;

у стажуванні або іншому виді підвищення кваліфікації;

у конференціях, форумах, майстер-класах;

у резиденціях, фестивалях чи виставкових проектах;

проведення досліджень чи іншої пошуково-підготовчої роботи в а рхівах,

бібліотеках, музеях або інших діючих мистецьких інституціях.

Заявниками програми можуть бути о соби, які залучені до певного виду мистецької чи культурної діяльності, тобто фізичні особи, які є культурними операторами, митцями та студентами профільних ВНЗ (інше) у відповідних 8 секторах культури та мистецтв.

Бенефіціарами програми є стипендіати та фахова спільнота культурно-мистецької сфери.

Очікувані короткострокові результати програми:

16 стипендіатів у 8 секторах культури, включаючи кроссекторальні проекти, отримали фінансову підтримку внаслідок перемоги в конкурсі Фонду;

підтримка індивідуального мережування стипендіатів, які поїхали на навчання, стажування з метою підвищення кваліфікації чи для проведення дослідження за кордон або в межах України;

обмін досвідом та посилення зв’язків всередині секторів культури та мистецтв України, розвинено нові партнерства між культурними інституціями/операторами та посилено існуючі партнерства між ними;

промоція культури України за її межами.

Очікувані довгострокові результати програми:

створено умови для залучення іноземного досвіду у сфері культури до реалізації інноваційних, актуальних та конкурентоспроможних культурно-мистецьких проектів на теренах України;

імплементація культурними операторами знань, навичок та вмінь, що були здобуті під час навчання\стажування\проведення досліджень, що

стає запорукою відповідності українських культурно-мистецьких практик світовим стандартам та взірцям;

створено продукти (статті, відео-ролики, под-касти та інші мистецькі продукти) на основі тих досліджень, які було проведено.

Більше

Джерело: Український культурний фонд

 

Заповнити заявку