Середньострокове бюджетне планування

Головна / Новини / Законодавство / Середньострокове бюджетне планування

З 1 січня 2018 р. набрав чинності Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»від 15.09.2017 №7116, яким запроваджено середньострокового бюджетного планування на постійній основі і на усіх рівнях бюджетної системи.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62553

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH5HO00A.html