Оцінка потреб у навичках та знаннях, необхідних в енергетичній галузі

Головна / Новини / Актуальні новини / Оцінка потреб у навичках та знаннях, необхідних в енергетичній галузі

Актуально до: 14.05.20

Грантовий конкурс: оцінка потреб у навичках та знаннях, необхідних в енергетичній галузі для кращої підготовки ринку праці та реагування на поступовий розвиток енергетичного сектора України з урахуванням відновлюваних джерел енергії

ESP впроваджується Tetra Tech ES, Inc. (TetraTech). Від імені ESP Tetra Tech приймає проектні пропозиції від організацій (далі – «Заявник») щодо оцінки потреб у навичках та знаннях, необхідних в енергетичній галузі для кращої підготовки ринку праці та реагування на поступовий розвиток енергетичного сектора в Україні з урахуванням відновлюваних джерел енергії. Цей грант буде присуджено та реалізовано згідно з правилами USAID та Уряду США, що регулюють гранти за контрактами, а також внутрішньої політики управління грантами проекту ESP. USAID та ESP залишає за собою право фінансувати будь-яку або жодну з поданих заявок.

ТЕМА: Оцінка потреб у навичках та знаннях, необхідних в енергетичній галузі для кращої підготовки ринку праці та реагування на поступовий розвиток енергетичного сектора України з урахуванням відновлюваних джерел енергії.

Енергетична безпека має вирішальне значення для незалежності та національного суверенітету України. ESP співпрацює з Урядом України, приватним сектором та лідерами громадянського суспільства з метою посилення енергетичної безпеки України та трансформації енергетичного сектору України в сучасний, орієнтований на ринок, інтегрований в ЄС сектор, що постійно розвивається.

Енергетичний сектор України стрімко реформується відповідно до цілей, поставлених Енергетичною стратегією України на період до 2035 року. Ключовою метою Стратегії є інтеграція до європейських енергетичних ринків. Існуючі програми в навчальних закладах України готують технічних спеціалістів, але сучасна енергетична галузь потребує цілого ряду навичок, у тому числі спеціалістів з відповідними знаннями на перетині технічних та гуманітарних наук, тобто багатофункціональних спеціалістів.
Цей аналіз необхідний для оцінки прогалин між існуючими можливостями освіти, потребами ринку праці та потребами потенційних роботодавців в енергетичному секторі.

ЗАВДАННЯ

Завданнями цього Запиту є:

1) здійснення оцінки потреб у навичках та знаннях, необхідних в енергетичній галузі (включаючи державні та приватні компанії) для кращої підготовки ринку праці та реагування на поступовий розвиток енергетичного сектора України з урахуванням відновлюваних джерел енергії;
2) за результатами оцінки підготовка рекомендацій для ESP щодо інвестування в енергетичну освіту, професійне навчання, підтримку програм стажування в енергетичному секторі, тощо.

ВИМОГИ ДО УЧАСТІ

Для того, щоб мати право на отримання гранту за цією заявкою, заявник повинен:
• бути неприбутковою або прибутковою неурядовою організацією (НУО), юридично зареєстрованою та визнаною згідно з законодавством України;
• не бути урядовою організацією;
• не бути «публічною міжнародною міжурядовою організацією» і не бути афілійованою з Tetra Tech або з її директорами, членами правління або працівниками;
• не використовувати фінансові ресурси на релігійні або політичні цілі;
• подати заповнену заявку з усіма формами, засвідченнями та описом проекту, згідно з цілями та завданнями програми USAID ESP;
• продемонструвати спроможність управляти фінансовими ресурсами у розмірі отриманого гранту, і, у разі гранту з відшкодуванням витрат або комбінованої форми фінансування з відшкодуванням окремих елементів витрат, успішно пройти попереднє опитування з боку персоналу ESP перед прийняттям рішення про присудження гранту. Представити ефективне управління у вигляді фінансової, адміністративної та технічної політики та процедур, та систему внутрішнього контролю, яка захищає активи;
• продемонструвати у заявці попередній досвід у впровадженні аналогічних проектів протягом принаймні двох років. Заявник повинен надати портфоліо щонайменше трьох аналогічних реалізованих проектів.
• мати достатній персонал та потенціал для здійснення запропонованих заходів, що підтверджується кадровими документами, такими як штатний розклад, організаційна структура, перелік обов’язків кожного працівника, що буде частиною групи з впровадження, резюме тощо;
• мати можливість співпрацювати з ESP для технічного моніторингу, а також з іншими суб’єктами, які можуть бути пов’язані з досягненням цілей проекту;
• мати захист від шахрайства, необґрунтованих витрат та зловживань;
• підписати необхідні засвідчення перед отриманням гранту;
• Заявник повинен надати номер Універсальної системи нумерації даних (DUNS) на момент затвердження заяви. Tetra Tech допоможе успішним заявникам у цьому процесі

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Заявник повинен надати заявку, використовуючи запропоновані шаблони. Невикористання наданих шаблонів або подання неповної документації може призвести до позбавлення права на участь. Усі перелічені нижче документи можна знайти в додатках до цього Запиту:

Додаток A: Заявка

Додаток Б: Бюджет (Примітка: Всі витрати за цим грантом повинні фінансуватися у гривнях. Загальна сума гранту у доларах США зазначається лише для інформації)

Додаток C: Робочий план

Додаток Д: Підписана скан-копія Зобов’язання до початку виконання гранту

Також заявник повинен надати копії трьох (3) рекомендаційних листів від попередніх донорів та / або партнерів, з якими заявник співпрацював протягом п’яти років.

ОЧІКУВАНИЙ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ
До 4-х місяців

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Вся територія України, за винятком непідконтрольних Уряду територій Донецької та Луганської областей.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАННЯ ЗАЯВИ
Усі пропозиції мають надійти до 14 травня 2020 року не пізніше 23:59 за Київським часом. Заявка повинна бути написана українською або англійською мовами, згідно з шаблонами, наведеними в додатках до цього Запиту. Заявники мають подавати пропозиції в електронній формі та надсилати електронною поштою на адресу UESPgrants@tetratech.com.

Шаблони та документи до заповнення: https://drive.google.com/open?id=15Kk6Pc3LfJzOVyFlLl4HSKdh1BQ5WJVL.

Джерело: Громадський простір